DỆT KIM ĐÔNG XUÂN – PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

28Tháng Hai

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển (1959 – 2015), CBCNV Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân đã vượt qua những thử thách, phát huy truyền thống đi lên từ thời kỳ chiến tranh để trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu nhất ngành Dệt may Việt […]