Hội thảo ra mắt: Chương trình vì cộng đồng “Chăm sóc toàn diện mẹ bầu và trẻ sơ sinh miễn phí”

15Tháng Tư

Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp đến xã hội, hỗ trợ và phát triển cộng đồng, Dệt Kim Đông Xuân đã trở thành nhà tài trợ cho Chương trình vì cộng đồng “Chăm sóc toàn diện Mẹ bầu và trẻ sơ sinh miễn phí”. Sau bao nỗ lực, Chương trình “Chăm sóc […]