ĐÔNG XUÂN VÀ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC THỦY CHUNG VỚI NHẬT BẢN

13Tháng Tám

Quan hệ hợp tác thủy chung (Quan hệ hợp tác giữa Dệt Kim Đông Xuân – Katakura – Sanshin) Cũng là mục tiêu kinh tế nhưng không phải làm kinh tế bằng mọi giá, bất chấp cả đạo lý, miễn sao đạt được mục đích của mình. Mối quan hệ hợp tác thủy chung này xuất […]

DỆT KIM ĐÔNG XUÂN NHẬN CHỨNG CHỈ OEKO-TEX® 100

12Tháng Tám

Sau quá trình viết đơn xin cấp chứng chỉ và cam kết, gửi mẫu đại diện để kiểm nghiệm đến Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm hàng dệt may sinh thái OeKO-Tex®, sản phẩm vải của Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân đã được xác nhận đủ tiêu chuẩn […]

Công Đoàn Dệt kim Đông Xuân – sẻ chia hạnh phúc, kết nối yêu thương

12Tháng Tám

Ngày 8-9/8/2015, Ban thường vụ Công đoàn Công ty kết hợp với Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức buổi giao lưu cán bộ Công đoàn tại Tản Đà Resort nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ phận trong Công ty. Buổi giao lưu có sự […]