Nhằm vinh danh nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Bà Trương Thị Thanh Hà – TGĐ công ty TNHH Một thành viên Dệt kim đông Xuân vinh dự nhận Cúp Bông Hồng Vàng tôn vinh lãnh đạo xuất sắc của năm.