Là doanh nghiệp của Việt nam đầu tiên có truyền thống 55 năm hình thành và phát triển ngành Dệt Kim, ngày 24.3.2014 đại diện Ban lãnh đạo công ty – Ông Nguyễn Như Bảo – P.TGĐ phụ trách Thiết bị đầu tư đã vinh dự được Lãnh đạo Nhà nước trao tặng bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu Ngành Dệt May Việt Nam”!