công đoàn dệt kim

6Tháng Mười

Cùng với sự ra đời của công ty Dệt kim Đông Xuân, công đoàn dệt kim được thành lập từ năm 1959. Đồng chí Lê Tâm nguyên Trưởng ban nữ công Tổng Công đoàn Việt Nam được điều về làm thư ký công đoàn đầu tiên của nhà máy. Trong suốt quá trình phát triển […]