Lễ hội Vinh danh Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ II

29Tháng Mười

Năm 2014 là năm đánh dấu Đông Xuân tiến hành định vị và phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới, trong đó có logo và câu slogan “Thời trang An toàn cho Sức khỏe”. Với nỗ lực mong muốn thông điệp này được tiếp cận thuận lợi nhất tới người tiêu dùng, Đông xuân […]