Hệ thống đại lý phân phối

STT Họ và tên Đại lý phân phối Địa chỉ Số điện thoại Số hợp đồng
1 Lê Thị Hồng Nhạn Đà Nẵng Tổ 37 Hòa Khê, Thanh Khê 0905890480 83 HĐ/ĐX – NPP
2 Phạm Thị Ngà Bắc Giang 31-33 Chợ Thương, P. Lê Lợi 0904314237 413 HĐ/ĐX – NPP
3 Lê Thị Thảo Nghệ An Khối 4 – Thị Trấn Diễn Châu 0383.862.242 488 HĐ/ĐX – NPP