Hệ thống đại lý phân phối

5Đinh Thị ThuQuảng Ninh36 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long091******* HĐ/ĐX – NPP

STT Họ và tên Đại lý phân phối Địa chỉ Số điện thoại Số hợp đồng
1 Lê Thị Hồng Nhạn Đà Nẵng Tổ 37 Hòa Khê, Thanh Khê 090******* 83 HĐ/ĐX – NPP
2 Phạm Thị Ngà Bắc Giang 31-33 Chợ Thương, P. Lê Lợi 090******* 413 HĐ/ĐX – NPP
3 Lê Thị Thảo Nghệ An Khối 4 – Thị Trấn Diễn Châu 038******* 488 HĐ/ĐX – NPP
4 Huỳnh Thị Nghiệp Vũng Tàu 19 Lý Tự Trọng 0254*******  02 HĐ/ĐX – NPP