ĐÔNG XUÂN VÀ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC THỦY CHUNG VỚI NHẬT BẢN

13Tháng Tám

Quan hệ hợp tác thủy chung (Quan hệ hợp tác giữa Dệt Kim Đông Xuân – Katakura – Sanshin) Cũng là mục tiêu kinh tế nhưng không phải làm kinh tế bằng mọi giá, bất chấp cả đạo lý, miễn sao đạt được mục đích của mình. Mối quan hệ hợp tác thủy chung này xuất […]

Lễ ký kết thỏa thuận Hợp tác Doximex – Itochu

14Tháng Năm

Sáng 13/5/2015, tại trụ sở Công ty TNHH Một Thành viên Dệt kim Đông Xuân (Doximex) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận Hợp tác giữa Doximex và Tập đoàn Itochu Nhật Bản. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Doximex và Itochu kể từ những năm đầu […]