Dệt kim Đông Xuân tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia

11Tháng Mười

Chiều ngày 10/10, Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông xuân đã làm việc với Đoàn thẩm định về Thương hiệu Quốc gia. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn thẩm định đã ghi nhận những nỗ lực của Đông xuân trong việc xây dựng Thương hiệu, nâng cao chất lượng sản […]