ĐÔNG XUÂN VÀ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC THỦY CHUNG VỚI NHẬT BẢN

13Tháng Tám

Quan hệ hợp tác thủy chung (Quan hệ hợp tác giữa Dệt Kim Đông Xuân – Katakura – Sanshin) Cũng là mục tiêu kinh tế nhưng không phải làm kinh tế bằng mọi giá, bất chấp cả đạo lý, miễn sao đạt được mục đích của mình. Mối quan hệ hợp tác thủy chung này xuất […]

DỆT KIM ĐÔNG XUÂN NHẬN CHỨNG CHỈ OEKO-TEX® 100

12Tháng Tám

Sau quá trình viết đơn xin cấp chứng chỉ và cam kết, gửi mẫu đại diện để kiểm nghiệm đến Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm hàng dệt may sinh thái OeKO-Tex®, sản phẩm vải của Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân đã được xác nhận đủ tiêu chuẩn […]

Contact Me on Zalo