Dệt kim Đông Xuân được lựa chọn để giới thiệu trong ấn phẩm đặc biệt ra mắt trong sự kiện nhân chuyến thăm của tân thủ tướng Nhật Bản tháng 10 năm 2020

2Tháng Mười Hai

Dệt kim Đông xuân có mối quan hệ hợp tác lâu dài, thân tình với đối tác Nhật Bản hơn 30 năm. Qua từng chặng đường phát triển, mối quan hệ này ngày càng trở nên khăng khít. Bài viết được đăng trên tờ Báo Quốc Tế đã thể hiện rõ tình cảm và sự […]