Cùng với sự ra đời của công ty Dệt kim Đông Xuân, công đoàn dệt kim được thành lập từ năm 1959. Đồng chí Lê Tâm nguyên Trưởng ban nữ công Tổng Công đoàn Việt Nam được điều về làm thư ký công đoàn đầu tiên của nhà máy. Trong suốt quá trình phát triển của công ty, công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt các chức năng của mình.

Mọi hoạt động của công đoàn đều bám sát mục tiêu phát triển của công ty. Công đoàn tham gia tích cực vào việc đóng góp cùng chuyên môn xây dựng các quy chế quy định của công ty, đặc biệt là việc thực hiện tốt việc phối hợp với chuyên môn tổ chức đại hội CNVC hàng năm, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, có nhiều điểm có lợi cho người lao động cao hơn luật. Công đoàn chủ động tích cực tham gia vào việc trả lương, thưởng cho người lao động, chủ động xây dựng các phong trào thi đua trong đơn vị, tham gia tích cực các hoạt động đảm bảo công tác an toàn lao động, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đề xuất với lãnh đạo công ty và các đơn vị, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo nên niềm tin và không khí dân chủ trong đơn vị.

IMG_1126

Là một đơn vị có trên 70% là lao động nữ, ban nữ công công đoàn đã xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, hội thi trong nữ công nhân viên chức nhân dịp các ngày kỉ niệm 8-3 và 20-10. Bên cạnh đó, công đoàn chủ trọng việc tập huấn tuyên truyền cho người lao động về các chế độ đối với lao động nữ, nuôi con khỏe dạy con ngoan, công tác nữ công gia chánh và đặc biệt là phong trào 2 giỏi “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà “, phong trào lao động giỏi, phong trào luyện tay nghề thành thợ giỏi chuyền giỏi, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp. Các hoạt động xã hội từ thiện được công ty chú trọng cụ thể như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt thiên tai, ủng hộ các ngư dân đảo Trường Sa, hoạt động hiến máu nhân đạo…

Chính các phong trào đó đã có hàng nghìn lượt người đạt danh hiện lao động giỏi, hàng trăm người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhiều công nhân được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, các bộ ngành đoàn thể trao tặng.

Hàng năm, Tổ chức công đoàn công ty luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Tổng liên đoàn tặng nhiều cờ và bằng khen liên tục nhiều năm. Có thể nói, người lao động các thế hệ của công ty luôn tự hào vì đã đóng góp một phần trí tuệ và công sức vào sự phát triển vững mạnh của Dệt kim Đông Xuân.