Quần đùi nam TD- Q4122

1Tháng Chín

Quần đùi nam , có túi chéo thân trước, có moi quần cài cúc,
Chất liệu vải dệt thoi