Nhà máy May

+ Diện tích nhà xưởng
+ Xí nghiệp may Hà Nội        : 6800 m2
+ Xí nghiệp may Hưng Yên      : 2700 m2
+ Công suất                   : Từ 15 – 20 triệu SP/năm
Tổng số công nhân may hơn 900 người được chia thành 2 xí nghiệp may chuyên nhi ều loại sản phẩm dệt kim chất lượng cao.

Thiết bị : Phần lớn thiết bị máy may chuyên dùng cho sản phẩm dệt kim từ các nước Nhật, Mỹ…của nhà cung cấp như YAMATO, PEGASUS, UNION SPESION, BROTHER, JUKI…

nha-may-may

(Dây chuyền Xí nghiệp may)

may-hung-yen

(Dây chuyền Xí nghiệp may Hưng Yên)