Nhật Bản

2014 là năm đánh dấu 25 năm hợp tác bền lâu với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản_một thị trường vô cùng khó tính và có những yêu cầu khắt khe về chất lượng, nhất là liên quan đến sức khỏe con người.

Tập đoàn ITOCHU:

itochu

AEON:

aeon

KATAKURA:
katakura