Công tác quản lý hệ thống chất lượng

Việc quản lý chất lượng chỉ bằng kiểm tra và loại bỏ sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ không tránh được những nguyên nhân gây ra sai sót. Kiểm tra không tạo ra chất lượng mà chất lượng được tạo ra từ toàn bộ quá trình phải được thể hiện ngay từ khâu thiết kế, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chất lượng phải được đảm bảo trong mọi tiến trình, mọi công việc và liên quan đến tất cả các bộ phận trong công ty.

Vì vậy, từ năm 2000 công ty đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 được tổ chức chứng nhận SGS và tổ chức công nhận UKAS (Anh quốc) cấp chứng nhận và đến nay hệ thống vẫn được duy trì và liên tục cải tiến ISO 9001: 2008.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong kiếm soát sản xuất góp phần sản xuất đúng ngay từ đầu tại tất cả các công đoạn tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, ổn định, giảm thời gian sản xuất và các chi phí sản xuất.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.