Sau quá trình viết đơn xin cấp chứng chỉ và cam kết, gửi mẫu đại diện để kiểm nghiệm đến Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm hàng dệt may sinh thái OeKO-Tex®, sản phẩm vải của Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân đã được xác nhận đủ tiêu chuẩn đạt chứng nhận OeKO-Tex® 100.

Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm hàng dệt may sinh thái OeKO-Tex® thành lập năm 1992, với trụ sở chính tại Zurich Thụy Sỹ. Hiện hội có 15 viện kiểm nghiệm độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu và kiểm nghiệm hàng dệt may tại Châu Âu và nhật Bản.

Tiêu chuẩn OeKO-Tex® 100  là hệ thống kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ đồng nhất trên khắp thế giới cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm trong ngành dệt may, bao gồm tất cả các cấp độ trong sản xuất với mục đích bảo đảm không chứa chất độc hại một cách tổng thể.

oekotex

Kiểm nghiệm chất độc hại bao gồm các chất bị cấm theo luật pháp, các chất bị hạn chế, các loại hóa chất có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các thông số chuyên dùng để bảo đảm sức khỏe con người. Mọi kiểm nghiệm được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, viện kiểm nghiệm độc lập, được lưa chọn có đủ kiến thức chuyên môn.

Cơ bản chứng chỉ OeKO-Tex® được xây dựng theo từng gói: có thể xin cấp chứng chỉ cho từng cấp độ sản phẩm trong suốt dây chuyền sản xuất của ngành dệt may. Chứng chỉ cho sản phẩm/bán sản phẩm trước đó , tính theo chuỗi sản xuất tổng thể, sẽ được công nhận hoàn toàn trong những công đoạn tiếp theo trong sản xuất. Khi qui trình kiểm nghiệm hoàn tất, sản phẩm đã được kiểm nghiệm sẽ được phép mang nhãn hiệu OeKO-Tex®.

Cho đến nay, có đến hơn 100.000 chứng chỉ đã được cấp và hàng triệu-triệu sản phẩm đã và đang mang nhãn hiệu OeKO-Tex®.

Tiêu chí “niềm tin đối với sản phẩm vải sợi ” đồng nghĩa với việc sản xuất có trách nhiệm, an toàn và rõ ràng đối với nhà sản xuất, nhà thương mại dọc theo chuỗi cung ứng của ngành may mặc, đối với người tiêu dùng các sản phẩm thời trang, sản phẩm may mặc chức năng với đa dạng màu sắc.

oeko

Hiện nay, trên mỗi bao bì, thẻ bài sản phẩm đa được kiểm nghiệm của Dệt Kim Đông Xuân đều có dán nhãn sinh thái Oeko Tex® 100.

Nhăn sinh thái 14.HVN.52120-en