Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014); đồng thời chào mừng Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019, Đoàn thanh niên Dệt Kim Đông Xuân đã đăng ký tham gia Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Ban thường vụ thành đoàn Hà Nội nhằm mục đích quảng bá thương hiệu Đông Xuân_”Thời trang an toàn cho sức khỏe” đến với người tiêu dùng Việt từ 24/10 đến 26/10/2014 tại cung Văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội.

Đây là chương trình tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến sâu rộng trong tuổi trẻ Thủ đô về ý nghĩa sâu sắc  của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo chuyển biến về nhận thức, xây dựng niềm tin, tạo thói quen trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô dùng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy các sản phẩm sản xuất trong nước và đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước.

DSC_0673

DSC_0675