Chúng tôi hợp tác với Dệt kim Đông Xuân từ năm 2001. Chất lượng sản phẩm của Dệt kim Đông Xuân rất tốt. Sản phẩm đạt mọi tiêu chuẩn về an toàn của Nhật Bản.