Chương trình đấu giá sản phẩm dệt kim

21Tháng Mười Một

Công ty TNHH Một thành viên Dệt Kim Đông Xuân trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá lô sản phẩm dệt kim giảm giá chỉ từ 10.000đ/1 sản phẩm, bao gồm quần áo dệt kim xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản hạ loại chất lượng và sản phẩm nội […]