TỰ HÀO TUỔI TRẺ DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

25Tháng Tám

55 năm qua, Đoàn thanh niên Công ty được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Công đoàn đã ngày một trưởng thành, phát huy vai trò xung kích, tự tin khẳng định bản lĩnh, đóng góp tài năng, trí tuệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xứng đáng là đội hậu bị, là […]